ASOCIACIÓN A NOSA FALA

A Asociación Cultural A Nosa Fala ten como fins: promovel A Fala nas suas tres variantis du Lagarteiru, Mañegu y Valverdeiru, comu expresión dun-a cultura, dun-a forma de aprendel a realidai i cuñucela. A Fala é a lengua utilizá pur us falantis du Val de Xálima pa describil u mediu físicu, natural i social nu que sedesenvolvin, que ten hondas raicis históricas i que permaneci mui viva na actualidai…

Us istatutus foran aprobaus u día 8 de agostu de 2013. In u Capitulo I, Art.3. se declara que:

A fala en una lengua que perteneci Valverdi du Fresnu, As Ellas y Sa Martín de Trevellu.

 

Fotus das primeiras reunions en 2013 na Casa da Cultura das Ellas.

2013-09-23 19.36.27 2013-09-23 20.50.42 2013-09-23 19.54.17