Categoria: ACTAS REUNIONS

REUNIÓN DA JUNTA DIRECTIVA nº 12. Fecha: 23/3/2015

REUNIÓN DA JUNTA DIRECTIVA nº 12. Fecha: 23/3/2015

 

Lugal: Biblioteca Municipal das Ellas

 

Se reuniran as 19:30 horas as siguientis pesoas:

 

 

 

 

 1. Presidenti. Don J. Carlos Márquez Durán (Sa Martín de Trevellu)
 2. Secretariu. Don Manuel Pascual Gómez (Valverdi du Fresnu)
 3. Francisco José Antúnez Navais (Valverdi du Fresno)
 4. Marisa Domínguez Valerio (As Ellas)
 5. Isabel García Jiménez (Villasbuenas de Gata)
 6. Jose Luis Estevéz Pérez (As Ellas)
 7. Mari Ángeles Domínguez (Sa Martín de Trevellu)

 

 

Se ausentaran

 

 1. Laura Sánchez Pascual (Sa Martín de Trevellu) (Justificó a ausencia)
 2. Tesorera: Doña Araceli Barroso Lanchares (As Ellas)  (Justificó a ausencia)
 3. Miguel A. Ramos Ramos (As Ellas)
 4. María del Pilar Téllez Rodríguez (Valvedi du fresnu)

 

Aberta a sesión se debatiran us siguientis puntus:

 

 1. 1.      Aprobación da acta anteriol.

 

Nun se ha enviau a acta anteriol, pur u que nun se someti a aprobación.

 

 1. 2.      Intervencióndu Presidenti

 

 • U Presidenti comunica que John Pearson quel presental a obra a mitai de Mayu de 2015. Se tomarán as medias pertinentis por parti da asociación. I que le ha pidiu un escritu comu preámbulu da edición en cuestión.
 • U Jovis 12 de marzu faló cun u presidenti da Mancomunidai du tema da consideraión da Fala comu lengua minoritaria.
 • U día 23 de Abril e u día du libru. Se anima a us docentis da Directiva a siguil i compartil esta idea. Manuel Pascual escribirá un correu au grupu de docentis pa participal  nesti proyectu i les dará diferentis ideas pa traballal. Na escuela de Sa Martín Mª del Puerto Tovar presentará un contu. Se fala da importancia de que us centrus educativus teñan librus en Fala.
 • EOI. U cursu da Fala na EOI de Cáceres se desarrolló con total éxitu. U sociu Fortunatu Castru ha feitu un bo traballu. U secretariu (Manuel Pascual) levó a ponenti Tamara Flores i presentó as finalidais da nosa fala i explicó u largu procesu que ha siguiu u proyectu du cursu da Fala na EOI hasta que se ha feitu realidai. Se espera un brevi informi dus dois ponentis: Antonio Corredera y Tamara Flores. A directiva da EOI quedó mu contenta i faló tantu cun u secretariu como cun u presidenti de darli continuidai u próximun cursu.
 • U 25 de abril vendrá a Asociación Ámbar de Castilla la Mancha cun u directol General de Turismu de Castilla la Mancha. Querin visital a zona i falal de objetivus Turísticus. U presidenti queda en contactu cun elis
 • U IES de Alcántara que tiña unha excursión na nosa zona planeá pu 18 de marzu a aplazaua pu 22 de abril.
 • Cursu da Fala nu CPR dus Foius. U presidenti recibiu unha chama desde u CPR dus Foius pa organizal u cursu da Fala. U Presidenti remarca que us modus i exigencias na chama telefónica foran de tal maneira que chegó a sintilsi mal. Se aprecian irregularidais comu a tardanza en sacal u cursu i dispois querel ficelu to u depresa posibli. Tamén que u CPR ya ha contau con unha ponenti sin contal con a  ACANF. Mari Ángeles Domínguez chamará pa vel que pasa i propuñel como segunda docenti a Tamara Flores Flores. U secretariu comenta que u 2ª cursu estaba organizau desde mayo de 2014, cuandu se terminó u primel cursu da fala que se desarrolló nu Colegiu de Valverdi du Fresnu i que desde u CPR quedó fijau pu tercel trimestri de esti anu, como consta en tos us cartéis que se han enviau a tos us centrus educativus.

 

 1. 3.      Intervención du Secretariu.

 

 • A excursión planeá cun a EOI de Cáceres se aplaza pu próximu cursu. 2015-2016
 • Visita du IESO Besalla u martis 24 de marzu. Queda organizá en us siguientis recorrius:

◦     11:00 chegan a Sa Martín. Son recullius pur u Presidenti. Visitarán Boigas i tiendas. Se les darán uns trípticus.

◦     14:00 comerán en Valverdi según u sei propio viaji.

◦     16:00 Participarán nun tallel de escritura na escuela das ellas ajudaus por Araceli Barroso i Jose Luis Estévez.

◦     17:30 Subirán si e posibli as Ellas pa visital u lugal o se quedarán en Valverdi pa vel u lugal.

◦     19:00 Seida pa Salamanca.

 • Correu da OSCEC. Se lee, pero nun ha dau tempu a respondel a proposta.
 • Debiu a u altu número de propostas externas, tantu de excursións, comu de colaboracións i solicitudis de información, u secretariu avisa de que nas reunións se está dejandu de lau u verdadeiru traballu da Junta directiva, que é a coordinación das comisions por parti dus tutoris. Propón ficel unha reunión meramenti informativa de tutoris.

 

Informis dus tutoris

 • Ortografía. Poi sel que pu dia du libru esté a proposta terminá.

 

Rogus y preguntas.

 

 • Hay que fijal unha Junta Asamblea General. Se aproveitará pa ficel a renovación de Cargus.
 • Jose Luis Estévez escribi unha carta en resposta a u correu enviau por Quique Costas. Se adjuntan us correus.
 • Isabel García. Comenzará un grupu de traballu sobre arquitectura i construcción nus tres lugaris juntu con Omar, u fillu de Araceli Barroso i Miguel Angel Ramos Ramos.
 • Jose Luis Estéves propón comu puntu du próximu día ficel un protocolu pa subil documentus a nosa www, pa que esté actualizá, ¿Quen? ¿Cómu?

 

Previu acordu colectivu, se convoca a reunión da junta directiva pu martis 21 de abril as 18:30 na biblioteca municipal das Ellas cun a siguienti previsión du orden du dia:

 

Orden du día (Previsión)

 1. Aprobación das actas anterioris 29 de Enero, 23 de Febrero i 23 de marzo
 2. Informi du Presidenti
  1. Visita du IES Besalla. Resumin.
  2. Preparativus da presentación proposta por John Pearson.
  3. Visita du IES de Alcantara u 22 de abril
  4. Día du Libru. 23 de Abril.
  5. Asamblea General. Fecha. Relevu dus cargus directivus.
  6. Informi du Secretariu
   1. Jose Luis Estéves propón comu puntu du próximu día ficel un protocolu pa subil documentus a nosa www, pa que esté actualizá, ¿Quen?
   2. Aprobación de entradas de Word Press nu correu
   3. Informi da Tesoreira
   4. Informi dus diferentis tutoris
   5. Rogus i preguntas

 

Si da tempu, se poi tratal agún dus siguientis temas pendientis:

 • Entrega nun actu públicu dun diploma a Domingo Frades Gaspar, primel sociu de honol da ACANF
 • Protocolu pa subil documentus a nosa www.

 

 

Sin mais puntus que tratal, se cerra a reunión as 21:15

 

U secretariu.

Manuel Vicente Pascual Gómez

(Mavi)

Correu de Miro

 

> >>
> >> > Quirius amigus (Pilar, Chele, Mavi, Tamara, Marisa, Miguel, Carlos,
> >> > Quique, Araceli),
> >> > vus mandu a nova version das sibilantis.
> >> > Vus pidu comentarius, cumu sempris. Ispecialmenti a us manegus –
> >> > cumu ven a aceptabilidai da SH.
> >> > Hai que dalsi conta, que as solucios ideais nun hai. Asi que fai
> >> > farta buscal dentru de u pusibli, u sea, si nun vus gusta nun pasa
> >> > na, solu ten que sel aceptabli (cun dentis apretaus).
> >> > Despois de recibil us comentarius vosus (a tabla nicisita tamen
> >> > completal i u de manegu mutas vedis solu istimaba), se puiria mandal
> >> > a us socius.
> >> > Que tenais un bo finde.
> >> > Un abrazu forti,
> >> > Miro

 

Resposta de Quique Costas

> >> Date: Sun, 15 Mar 2015 01:37:19 +0100
> >> Benqueridos/as amigos/as:
> >>
> >> Agradézovos a información sobre a marcha dos vosos traballos e admiro
> >> o entusiasmo que manifestades nas vosas accións. Aproveito tamén para
> >> felicitarvos tamén polo I Curso de “Fala” na EOI de Cáceres (por
> >> favor, máis fala non!, chamádelle como queirades: Lingua de Xálima,
> >> Lingua do Val do Ellas, Xalimegu, Valegu, Coixanosa ou como vos
> >> apeteza, pero Fala como glotónimo para o conxunto das tres non, porque
> >> é inferiorizante), felicítovos porque todo o que contribúa á
> >> visibilización das vosas variedades locais (aquí si, das vosas falas)
> >> e da súa futura expresión escrita común será positivo para a súa
> >> dignificación e para o seu reconocemento oficial en Extremadura.
> >>
> >> Dito isto, teno que ser sincero con vós e dicirvos que, como filólogo
> >> e especialista en falas galego-portuguesas, non me gusta o
> >> procedemento seguido e non o considero o máis apropiado, pero eu non
> >> son naidi e vós si. Sigo pensando que non se pode abordar un intento
> >> de establecer unha normativa (unha norma sempre é unificada, pero pode
> >> non ser uniformada) para as tres falas do voso val sen o concurso
> >> activo dos principais especialistas, da xente que leva décadas
> >> traballando e publicando sobre a vosa realidade, de xente que sabe
> >> muito da estrutura das vosas falas e de como poderían funcionar neste
> >> mundo global. E pono nomes: Juan María Carrasco (UEX), José Enrique
> >> Gargallo (UB), Clarinda de Azevedo Maia (UCoimbra), Francisco Fdez.
> >> Rei (USC), Antonio Salvador (UEX), José Antonio Salgado (UAM) etc.
> >> Trátase simplemente de facer como fixeron os mirandeses para a súa
> >> Convención Ortográfica, e en ano e medio estaba funcionando a norma na
> >> escola e na administración.
> >>
> >> Sen o concurso -fundamental e presidencial- da UEX e sen a supervisión
> >> dun representante da Consejería de Educación esta comisión podería
> >> acordar escribir en alfabeto tifinagh ou en fenicio se lle apetece,
> >> que a cousa nunca se podería considerar formal. Por suposto que a
> >> comisión ten que ser paritaria e nela estar representados falantes
> >> competentes das tres variantes, porque non se pode facer nada de
> >> costas á xente que hoxe mantén a lingua, pero non conezo ningún caso
> >> no mundo de proposta ortográfica sometida a referendum entre os
> >> falantes ou a votación de non especialistas.
> >>
> >> Coa sinceridade e co carino grande que sinto pola vosa causa e tamén
> >> por vós, direivos con franqueza que eu non estou de acordo co que
> >> estades aprobando para o apartado das sibilantes, pero como o
> >> aprobades vós, que sodes os que detentades a diario a vitalidade da
> >> lingua, ben aprobado estará, como amigo acepto e animo, como filólogo
> >> discrepo rotundamente. Tería moitas cousas que opinar sobre este
> >> asunto (a mina tese de doutoramento en 1995 foi sobre este tema, sobre
> >> a orixe e o desenvolvemento dos 21 subsistemas de sibilantes que
> >> existen nas linguas iberorrománicas occidentais) pero son cousas tan
> >> hiperespecializadas que vos aburriría e non avanzariamos nada, e do
> >> que se trata é de avanzar.
> >>
> >> Creo que a mina participación é innecesaria na comisión porque vós
> >> mesmos xa estades sendo dilixentes e estades acordando por votación
> >> democrática punto por punto e seguides avanzando. O amigo Quique
> >> aplaude, pero o profesor Costas non. Por iso quedo á vosa disposición
> >> para o que puntualmente precisedes, contades coa total simpatía de
> >> Quique pero permitídeme que como lingüista non comparta nin me poida
> >> sentir cómodo co procedemento e algúns dos resultados. Costas non
> >> quere avalar coa súa presencia un método que co que non está de acordo
> >> e que produce uns resultados cos que está muito menos de acordo. Agora
> >> ben, os que tenen que estar de acordo son os falantes e eu non son
> >> falante.
> >>
> >> Quique seguirá sendo sempre o voso amigo, voso e das vosas falas, o
> >> maior defensor e divulgador que poida haber delas en Galicia e parte
> >> do universo mundo; anímovos a seguir traballando por elas día a día, a
> >> introducilas na escola, a facelas cooficiais nos concellos (os plenos
> >> poden adoptar declaracións de cooficialidade dentro da autonomía
> >> local) etc., a reivindicar o cumprimento e a aplicación da Parte II da
> >> Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias… queda tanto
> >> traballo por facer!
> >>
> >> Mutu ánimu, muta sorti na empresa i muta soidi pa levala a cabu. Ei
> >> seguiré dindu polus vosus lugaris de vé en cuandu, cumu as andurinas,
> >> i suponu que nos veremus inda mutas vedis.
> >>
> >> Beixus i abrazus
> >>
> >> Quique

 

 

Resposta da ACANF

> María del Pilar Téllez Rodríguez <ptellezr@hotmail.com> escribió:
>
> > Boas tardis Quique. He demorau a resposta a tei correu porque creia
> > importanti compartir a resposta con u restu de miembrus da Asociación.
> > Te trascribu u que ha escritu Chele en nomi de tos (EN LAGARTEIRU),
> > porque son elis us que mais están defendendu que respetemus as
> > distintas variantes que elis tenin, tamen en a escritura.
> > Comu verás, e unha decisión consensuá por un grupu importanti de
> > genti que usamus esta lengua. Levamus anus i anus esperandu ajudas
> > de fora, i de sobra sabis que non chegan. A proposta que nos estamus
> > elaborandu seguru non e definitiva i se irá adaptandu as necesidais
> > que surjan. Fuimus a Mérida, i seguimus esperandu. Falimus con a
> > Universidai, i seguimus esperandu. Creu que e u momentu de agarral
> > nos as riendas i elegir u camiñu que queremus andal.
> > Sabis que te temus mutu apreciu, i esti Valli sempris te estará
> > esperandu, a Quique i a u profesor Costas.
> > Un gran abrazu. Pilar.
> >

Carta escrita pur Chele

> > Quiríu Quique:
> > Agradecemus u ufricimentu que fais pa siguil colaborandu cun a
> > Asociación a u tempu que sintimus que te disvinculis da cumushión de
> > iscritura. Intendemus que esta dicishión istá in línia cun a
> > pushición que has ispostu oitras vedis cuandu se han debatiu as
> > distintas alternativas que se plantiaban.
> > Intre as opciós que se barallaban se optó pur unha proposta que
> > pirmitira recoller i fijar a Fala in a iscritura da maneira mais
> > fiel pushibri, i fer cumpatibri esti criteriu cun criterius de
> > funcionalidai i, subri tos elis, cun a identificación dus falantis
> > cun a modalidai iscrita da su lengua.
> > Habría mutas formas de levar istu adientri, intre elas situaríamus u
> > prucidimentu que ispós (figuras de auturidai, instituciós académicas
> > i pulíticas ?), bastaría cun que algunha das administraciós
> > competentis guiara u proceshu; de feitu, á UEX se le ha cumunicau
> > reiteramenti a invitación, hasta agora sin resposta.
> > A isperiencia mus mostra unha larga lista de ulvius, de
> > deshencontrus i de intershis creaus in tornu a Fala que acaban
> > dixandu de lau a us falantis; pur isu, agó, optamus pur nun isperar
> > a que cheguin iniciativas externas (¿chegarán algunha ve?) i dali
> > nos un impulsu.
> > Queremus felu tomandu in conta a upinión dus falantis, adoptandu
> > unha estrategia de abaixu a arriba. Pa isu testamus as nicisiais i
> > preferencias de quin ha de ushar as normas, tratandu de canalizar,
> > nunca detentar, a vitalidai da Fala. Solu si acertamus cun elas
> > tendremus éxitu, pus ia sabemus que unha lengua é u que queiran us
> > ushuarius.
> > A Asociación fairá unha proposta inicial cun a finalidai de aixual a
> > ixenti a risolver dudas i rompel u bloqueu que supon infrentarsi á
> > iscritura solu desdi a intuición. Creemus que cun u tempu se
> > pruducirá un proceshu de decantación i se impondrán aquelas normas
> > que risultin mais funcionáis, pero sin corsés de partía. Será
> > intoncis u momentu de rivishar cuantu corresponda. Si in cualquera
> > das fasis se vai sumandu ixenti serán benvindus i agradeceremus tos
> > aportaciós.Nos nun temus mais que gratitú pa cuantus mus acompañan
> > in esti proiectu.
> > Subri u glotónimu hubu debati extensu in u momentu inicial da
> > Asociación, asumimus u de Fala purque é in u que se recoñocin
> > maioritariamenti us falantis i tamén u que refleja a normativa que a
> > declara BIC. De cualquer maneira niñunha proposta hubera tiu
> > aceptación unánimi i antis que impuñer na queremus buscar puntus de
> > incontru.
> > Un abrazu mui forti.

REUNIÓN DA JUNTA DIRECTIVA nº 12. Fecha: 23/3/2015   Lugal: Biblioteca Municipal das Ellas   Se reuniran as 19...

Leer Más »

REUNIÓN DA JUNTA DIRECTIVA nº 11. Fecha: 26/2/2015

REUNIÓN DA JUNTA DIRECTIVA nº 11. Fecha: 26/2/2015

 

Lugal: Calli as Pilas nº 11 Valverdi du Fresnu

 

Se reuniran as 17:30 horas as siguientis pesoas:

 

 

 

 

 1. Presidenti. Don J. Carlos Márquez Durán (Sa Martín de Trevellu)
 2. Secretariu. Don Manuel Pascual Gómez (Valverdi du Fresnu)
 3. Tesorera: Doña Araceli Barroso Lanchares (As Ellas)
 4. María del Pilar Téllez Rodríguez (Valvedi du Fresnu)
 5. Miguel A. Ramos Ramos (As Ellas)
 6. Isabel García Jiménez (Villasbuenas de Gata)
 7. Jose Luis Estevéz Pérez (As Ellas)
 8. Mari Ángeles Domínguez (Sa Martín de Trevellu)

 

Se ausentaran

 

 1. Laura Sánchez Pascual (Sa Martín de Trevellu) (Justificó a ausencia)
 2. Francisco José Antúnez Navais (Valverdi du Fresno) (Justificó a ausencia)

 

Invitaus:

Pilar González Flores (Valverdi du Fresno)

Jose Antonio Pozo (Valverdi du Fresno)

Francisco Sánchez Flores (As Ellas)

Marisa Domínguez Valerio (As Ellas)

 

Aberta a sesión se debatiran us siguientis puntus:

 

 1. 1.      Aprobación du acta anteriol.

 

Hay que cambial u lugal de celebración IESO Valles de Gata por IESO Val de Xálima

A fecha da reunión foi u 29 de eneiru. Non u 26.

 

 1. 2.      Intervencióndu Presidenti

 

 • U Presidenti comunica que se han enviau us escritus da reclamación au Plan Territorial a us tres Ayuntamentus. Du Ayuntamentu de Valverdi y de Sa Martín se ten constancia que us han enviau. Tambén se ha feitu desde a ACANF i desde a Mancomunidai. Se pidi a Francisco Sánchez Flores que enví esti documentu desde u Ayuntamentu das Ellas au de Sa Martín pa ficel unha alegación conjunta.
 • Página internáutica de Adisgata. Se fala da importancia da presencia da Fala na página de Adisgata i se les comunicará para que u teñan en conta.
 • Un viciñu de Sa Martín a preguntau au Presidenti en pesoa que pur que nun se toman as medias necesarias pa reconstruil o restaural a hermita de San Marcos que está na montaña de Xálima. A resposta verbal foi que nun e de nosa competencia i temus temas primordiais mais urgentis  nesti momentu.
 • 23 de abril. Dia du libru. A falau cun u Colegiu de Sa Martín pa realizal alguna lectura de cualquel libru que esté na Fala u dia du libru 23 de abril. Se propondrán diferentis actividais pedagójicas. Se pidi que se realici en otrus centrus. En esti filu, u secretariu comentará esta posibilidai a tos us docentis componentis du grupu de traballu sobre a fala.
 • Se solicita a actualizacion du correo electrónicu de Esmeralda Almaraz Almaraz, agora é ealmaraz76@hotmail.com
 • Ricard Sabaté mus agradeci a nosa participación i ajuda en relación con a grabación das secuencias du programa de televisión Comando Actualidad. U Presidenti escribirá una carta de agradecimentu.
 • U presidenti comenta que Tamara Flores le ha pidiu que pasi u sei numeru de teléfonu pa puñelsi en contactu con u grupu de Ortografía.
 • Visita de Quique Costas. U 19 y 20 viñeran u profesor Quique Costas i seis alumnos da sua Universidai i visitaran a escuela das Ellas, as boiga mañegas i u Spiritu Santu de Valverdi. Tiñan interesis sociulinguísticus: implantación da fala na sociedadi, a realidai social i cultural. A escritura

◦     En una reunión cun elis, Pilar Téllez i Manuel Pascual, sai u tema da REDA y se fala da posibilidai de vinculal a proposta da REDA cun a universidai. I que foran us alumnus us que ficeran a recullia i a universidai colaborara na realización da labol de campo i catalogación. Se estudiará u tema de ficel un conveniu entre as tres universidais que están en contactu cun a ACANF (Cáciris, Liveres i Vigu)

 • U grupu de linguístas entoro a nosa asociación creci. Tamara Flores, Quique Costas, Alicia Manso, Miro Valdes y agora Elisa González. Entre elis hai propostas que chocan.

 

 1. 3.      Intervención du Secretariu.

 

 • U martis 24 de marzu ven u centru educativu Galegu IES Besalla, acompañaus pur a profesora de Galegu Uxia Nogueira. 26 alumnus de 15 anus. Us voluntarius pa acompañalus i organizal algún aspectu son: Pilar Tellez as 16:00, Carlos Márquez Durán as 10:30 Marisa Domínguez, Miguel Ramos están libris antis da cumia. Comu a próxima reunión se prevé pu lunis 23 de marzu, se perfilarán us horarius i recurrius. Ver documentu adjuntu na convocatoria con fecha de 7 de febreiru de 2015.
 • EOI de Cáceres. En colaboración du Sociu, profesor de Inglés, i componenti du grupu de traballu de Docentis da Fala, Fortunato Castro. Se vai a realizal u 5, 11 i 12 de marzu un cursu da Fala na Escuela Oficial de Idiomas. U tema ven desde que en noviembri de 2013 Fortunato se pusu en contactu con a ACANF en un actu entornu a Fala realizau na Biblioteca Municipal de Cáceres a u que asistiran us socius Isabel Garcia i Manuel Pascual. Esi mismu dia, Fortunatu se fizu sociu. U nomi du cursu é: A fala: Descripción lingüistica i acercamientu comunicativu en u nivel A1 du marcu Cómun Europeo de Referencia.
 • Master en a universidai de Londres. Se debati u correu adjuntu a esta acta i se decidi contestal que a asociación inda nun está prepará pa abarcal estis temas i que temus asuntus organizativus inda que tratal. Vel correus adjuntus.
 • A petición du Sociu Miroslav Vales, se comunica a toa a Junta un documentu sobre ortografía. Cada pesoa poi respondel a nivel individual. Se adjunta documento.

 

 • Comunicación da baja verbal causa por a Componenti da Junta directiva: Laura Sánchez Pascual de Sa Martín de Trevellu. Se seguirá u procedimentu i na elección da nova junta directiva se buscarán suplentis.

 

Rogus i preguntas.

 

Jose Luis Estéves propón debatil un protocolu  pa subil documentus a nosa www.

 

 

Soidi. U secretariu,

 

 

 

 

Previu acordu colectivu, se convoca a reunión da junta directiva pu lunis 23 de marzu nu IESO Val de Xálima cun a siguienti previsión du orden du dia:

 

Orden du día (Previsión)

 1. Aprobación da acta anteriol
 2. Informi du Presidenti
 3. Informi du Secretariu.
 4. Informi da Tesoreira
 5. Informi dus diferentis tutoris
 6. Rogus i preguntas

 

Si da tempu, se poi tratal agún dus siguientis temas pendientis:

 • Entrega nun actu públicu dun diploma a Domingo Frades Gaspar, primer sociu de honol da ACANF
 • Protocolu pa subil documentus a nosa www

 

 

Sin más puntus que tratal, se cerra a reunión as 18:45

 

U secretariu.

Manuel Vicente Pascual Gómez

(Mavi)

 

MARIA EUGENIA NOGUEIRA RODRIGUEZ

7 de febrero 2015

 

Ola Manuel

A noite do lunis 23 para o martes 24 durmimos en Cáceres, así que imaxino que antes das 10:30 ou 11 horas será difícil que esteamos aí. Temos todo o día 24 para a vosa zona. Xantamos tamén por aí, pero desde a axencia aínda non nos confirmaron o restaurante.

Pola noite durmimos en Salamanca, que é o lugar de visita do mércores.

Moitas grazas pola vosa axuda

Uxía Nogueira

———- Mensaje ———-
De: Beñat Garaio Mendizabal <613520@soas.ac.uk>
Fecha: 12 de febrero de 2015, 21:54
Asunto: Información para un proyecto de fin de master en una universidad de Londres

Buenas noches,

Mi nombre es Beñat Garaio y estoy cursando el master MA Language Support & Revitalisation en la Universidad SOAS de Londres (enlace para ver el contenido del master). Es un master de un año; su objetivo es transferir a los educandos conocimientos, habilidades e instrumentos para poder intervenir en situaciones de vulnerabilidad en el caso de los idiomas minoritarios.

 

Por ser un máster de una universidad dentro del Marco Europeo, se debe llevar a cabo un proyecto de fin de máster. Por este motivo me he puesto en contacto con vosotros.
En particular, este proyecto tomaría como objeto de análisis el tratamiento que se da en España a los idiomas (en este caso la fala), tanto bottom-up, es decir, el trabajo voluntario de hablantes para mantener o normalizar socialmente el idioma; como el top down, la política lingüística que llevan a cabo las instituciones y partidos políticos en el poder.
Para ello, me gustaría saber la política lingüística llevada a cabo en vuestro caso y la opinión que os merece al respecto. A estas respuestas se les va a añadir las diferentes iniciativas puestas en marcha así como la situación sociolingüística de cada idioma. Por eso, agradecería que me facilitáseis el acceso a los informes relacionados con estos dos últimos puntos y pudiera divulgarlos en mi proyecto.
La primera etapa de este proyecto empezaría con la recopilación de información hasta finales de febrero, y la segunda, con la definición del marco teórico a partir de marzo.
Si deseáis más información, tenéis alguna duda o deseáis formular una sugerencia, no dudéis en poneros en contacto conmigo o, si lo preferís, con la tutora del proyecto (Julia Sallabank, que, a su vez, es la directora del máster).
Muchas gracias por vuestra colaboración y deseando una larga vida a la fala, que es algo que muchos deseamos. Saludos,

 

Beñat

 

 

RESPOSTA DA ASOCIACIÓN

 

Bos días

 

Comu portavo da junta directiva, teñu que informali que na reunión du 26 de febreiru se leiu u sei correu y proposta. Vus agradecemus u vosu interés.

 

Dispois de debatil y estudiandu us pros y contras y analizandu a situación actual da nosa asociación, sintimus comunicali u nun podel ajudali en estis momentus. As razóns principais son duas:

 

– A Asociación nun ten inda a infraestructutra comu pa abarcal u tema que propón

– Temus inda temas propius que mus levan mutu tempu y esforzus.

 

Gracias por a vosa atención.

 

Manuel Pascual

Secretario da Asociación Cultural A Nosa Fala

 

Buenos días

 

Como portavoz de la junta directiva, tengo que informarle que en la reunión del 26 de febrero se leyó su correo y propuesta. Le agradecemos que haya contado con nosotros.

 

Despues de debatir y estudiar los pros y contras, y analizando la situación actual de nuestra asociación, sentimos comunicarle el no poder ayudarle en estos momentos. La razones principales son:

 

– La asociación no tiene todavía la infraestructura como para abarcar el tema que propone

-Tenemos todavía temas nuestros que nos llevan mucho tiempo y esfuerzo..

 

Gracias por su atención.

 

Manuel Pascual

Secretario de la Asociación Cultural A Nosa Fala

 

 

ORTOGRAFÍA DA FALA

 

TEMAS “RESOLTUS”

Maiúsculas i diacrítica

– igual que in castellanu, cun a ixcepción de “A Fala” que se iscribi cun maiúscula

Apóstrofis

– nun hai apóstrofis, sin ixcepción

Oclusiva palatal nasal [ɲ] Ñ

– iscribil «Ñ» camiñu, anduriña, coñocel,..

Oclusiva velar nasal [ŋ] NH

– iscribil «NH» – unha, unhas, algunha, … (non: un-a, un-as)

Palatal lateral LL

– iscribil «LL» navalla, vellu, consellu, mullel, …

I latina versus Y griega

– nun iscribil Y griega nunca: proiectu, hai, mui, i, ia, apoiu, maiu (mayo), meiu (mediu), maiol, dessaiunal, ….

– as plabras que tenin jota «j» in castellanu se iscribirán cun «ll»: mullel, tellau, millol, consellu, navalla, …

– ixcepción: palabras dondi se incuntrin dus «ii» se iscribin cun «yi», a «y» marca unha semiconsonanti = principiu da sílaba: construyin, reyis, poyin, sayin, viyúa….

(Perssonalmenti me risulatará difícil iscribil palabras comu:  ia, dessaiunal, apoiu, cun a «i» latina, peru así foi u acordu da riunión, intentaremus acostumbralmus i si non se vai a cambial.)

TEMAS “PARCIAMENTI RESOLTUS”

Acentuación

– igual que in ispañol sempris que sea pusibli

– falta resolvel us monosílabus i caussus ispeciáis

Sibilantis

– /θ – d/, zagal, dagal, zorra, dorra – sigún se pronuncia

– u restu istá na fasi de probal a última proposta, e-mails, whats app, … – comentarius benvindus

H sorda

– igual que in castellanu pur radós de itimulogía: hoixi, habel, hasta, hilmanu, huspital, homi, habitual, …

– excepciós: ovu, osu, …→ queda ilaboral unha lista de ixcepciós (nun habrá mutas)

 

TEMAS “PUR RESOLVEL”

Cuntracciós

– da, du, das, dus, ….

– ina – inha??, tolus, ???

Vocáis

– variación i/e, o/u

Variación L – R

– plaza – praza

Oitrus caussus de variación

– paricíu a u anteriol – p. ej. tradiciós vs. tradicións

MORFOLOGÍA

– tema mais compleju que nicisitará mais tempu

¡¡¡ Istus nun son tolus temas de urtografía peru son us mais salientis (importantis). Sempris quedarán detallis pul resolvel !!!

 

REUNIÓN DA JUNTA DIRECTIVA nº 11. Fecha: 26/2/2015   Lugal: Calli as Pilas nº 11 Valverdi du Fresnu   Se reuni...

Leer Más »

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DA JUNTA DIRECTIVA nº 10. Fecha: 9/2/2015

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DA JUNTA DIRECTIVA nº 10. Fecha: 9/2/2015

 

Lugal: Casa du Secretariu, Valverdi du fresnu

 

Se reuniran as 19:00 horas as siguientis pesoas:

 

 1. Presidenti. Don J. Carlos Márquez Durán (Sa Martín de Trevellu)
 2. Secretariu. Don Manuel Pascual Gómez (Valverdi du Fresnu)
 3. José Luís Estévez Pérez (As Ellas)
 4. María del Pilar Téllez Rodríguez (Valvedi du Fresnu)
 5. Francisco José Antúnez Navais (Valverdi du Fresnu)
 6. Mari Ángeles Domínguez (Sa Martín de trevellu)
 7. Isabel García Jiménez (Villasbuenas de Gata)

 

Se ausentaran:

 1. Tesoreira: Doña Araceli Barroso Lanchares (As Ellas)
 2. Miguel A. Ramos Ramos (As Ellas)
 3. 10.  Laura Sánchez Pascual (Sa Martín de Trevellu)

Invitá: Ani González Bellanco

 

 

Aberta a sesión se debatiran us siguientis puntus:

 

 1. 1.      Aprobación da acta anteriol.

 

Nun se poi aprobal por que nun está inda pasá ni envía a Directiva.

 

 1. 2.      Puntu únicu. Justificación da reunión Extraordinaria y posta en común.

 

 

U programa da Radiu Televisión Española, “Comando Actualidad” se ha postu en contactu con a ACANF pa organizal un programa dedicau as lengua minoritarias de España. En u nosu casu, cun as tres variedais da fala.Y nus ha solicitau ajuda pa ficel un recorriu pur us tres lugaris i tratal diferentis temas. Hoxi mismu temus que envial unha proposta que abarqui diferentis aspectus pa que a productora defina u guión definitivu.

 

Propostas:

 

Pa Sa Martín:

 • Bodegas de Viñu i alambiquis
 • Ayuntamentu
 • Visita a una horta
 • Colégiu

 

Pas Ellas:

 • Visital u colegiu, que está Araceli. Cantal u villancicu Lagarteiru.
 • Almazara As Pontis
 • Teatru da asociación u Lagartu Verdi
 • Visita au ayuntamentu y callis

 

 

Pa Valverdi:

 • Ayuntamentu y administración.
 • Debatis de cazadores
 • Exposición de trajis típicos y costura
 • Ieso Xálima. Lectura de relatus

 

Tamén se poi vel a posibilidai de vel chegal a u autobús dus zagais que chegan de Moraleja das clasis de Bachilleratu.

 

Pa finalizal a sua visita, se propón una reunión ficticia da Junta Directiva da ACANF que termini cun a audición da canción grabá en CD recentimenti entre Trini Rivas, Manuel Pascual y Rafael Pascual, sobre un poema du poeta Juan Carlos García Márquez, traduciu au mañegu por u nosu Presidenti, Juan Carlos Márquez.

 

Pilar Téllez fairá un horariu y recorriu. VER ANEXO. Estaremus tos au tantu du reccorriu i se ajudará en to u que se poda.

 

Se recorda que a próxima reunión da junta directiva e u jovis 19 de febreiru as 18:00 nu IESO Xálima de Valverdi du Fresnu con a siguienti previsión du orden du dia:

 

Orden du día (Previsión)

 1. Aprobación da acta anteriol
 2. Informi du Presidenti
 3. Informi du Secretariu.
 • Galicia, 23 de marzo. Lunis.
 • Cáceres. EOI.
 1. Informi dus diferentis tutoris
 2. Rogus i preguntas

 

Si da tempu, se poi tratal agún dus siguientis temas pendientis:

 • Entrega nun actu públicu dun diploma a Domingo Frades Gaspar, primer sociu de honol da ACANF

 

 

Sin máis puntus que tratal, se cerra a reunión as 19:45

 

U secretariu.

Manuel Vicente Pascual Gómez

(Mavi)

ANEXO

 

VISITA COMANDU ACTUALIDAI, JOVIS, 12/02/2015. TEMA: A Nosa Fala

(Tras varius ajustis, esti e u programa mais o menus definitivu)

HORARIU

VISITAS DIA 11 (MERCULIS)

20:00 a 21:00 Ensayu du Lagartu Cómicu das Ellas.

Visita a aiuntamentu  i  callis das Ellas.

 

 

HORARIU

VISITAS DIA 12 (JOVIS)

09:00 a 09:30 h. Recepción nu Aiuntamentu Sa Martín de Trevellu.
09:30 a 11:00 h. Visita Pichorra de Julián en Sa Martín de Trevellu. Se degustará algún platu típicu.
11:00 a 12:00 h. Visita a unha horta tradicional en Sa Martín de Trevellu.
12:00 a 13:15 h. Trasladu i visita Colegiu Divina Pastora das Ellas.
13:15 a 13:30 h. Trasladu hasta u IESO Val de Xálima en Valverdi du Fresnu.
13:30 a 14:20 h. Visita IESO i lectura de algún relatu cortu dus escritus por elis.
14:20 a 15:00 h. Trasladu hacia u Mirador pa esperar u autobús que ven de Moraleja.
15:00 a 16:00 h. Comía en u Hotel A Palmeira. Valverdi du Fresnu.
16:00 a 16:30 h. En u propiu Hotel grabar reunión informal con  cazadoris y genti du lugal.
16:30 a 17:45 h. Visita traller trajis típicus en Valverdi du Fresnu.
17:45 a 18:30 h. Visita Almazara As Pontis de As Ellas.
18:30 a 19:00 h. Reunión de Asociación A Fala en Casa Rural Antolina en Sa Martín de Trevellu.
19:00 a 20:00 h. Grabación de Trinidad Rivas (cantati) y Manuel Pacual (pianu) en Casa Rural Antolina en Sa Martín de Trevellu.

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DA JUNTA DIRECTIVA nº 10. Fecha: 9/2/2015   Lugal: Casa du Secretariu, Valverdi du fresnu...

Leer Más »