Categoria: A NOSA FALA

FALA SE ISCRIBI CUN F

A F leva cun nos desde fai mutu tempu, aquí ha fallau u sei ispaciu natural i se a ve verdadeiramenti filí.

A NOSA F é un caushu singular i un tantu curioshu. In unha primeira impresión poi parecer unha letra istrafalaria i fachendosha, cun forma barroca i querendu abarcar mais ispaciu que as demais, pero ben mirá é mutas oitras coishas.

Puiríamus ider que a F se forjó cun as propiedais du ferru, flixibli mentras fundi, firmi i risistenti dispois, capá de deshafiar u pasu du tempu.

Ten unha figura que se alarga abaisu y se istira hacia arriba, cumu fadin us fitus, que afundin us talus nu solu pa emerger, altivus, in cen puntus a vé.

A vedis peci unha figueira, afinca as arreidis na terra que queda intras vetas dus barrocus, creci ingarabuchándusi mentras busca a lú, i acaba ofrecéndu frutus modestus pero mui sabroshus. Mus da brevas i figus frescus in verán, serán mais adientri figus infariñaus i sirvirán pa quitar  a fomi u pa induzar as tardis du invernu.

In mellu das demais, a f se istendi a us laus abrazandu oitrus suius i ishuntus forman palabras que, ifímeras, deshaparecin in u airi, pero quedan guardás in a memoria.

A F se mostra tamén esbelta, eleganti i risistenti, cumu vara de follaranzeiru, á maneira dun callau ondi se sustribin us pirigrinus das palabras, us devotus da fonología, us arquiólogus du airi, …us enamoraus da Fala.

Fiel a sí misma, urgullosha, irreverenti i un puntu deshafianti, a F se negó a quedarsi muda. Furtiva de oitras falas, traspasó u tempu cumu un fiu que ajilvana as custuras da historia pa rifugiarsi nu Val de Xálima, i desdi esti ispaciu prutigiu mus recorda que, de sempris, Falar se iscribi cun F.

  • Rifugius da F.

A F leva cun nos desde fai mutu tempu, aquí ha fallau u sei ispaciu natural i se a ve verdadeiramenti filí. A NOSA F é u...

Leer Más »

U Valverdeiru na Biblioteca Pública de Cáciris.

Cartel

CartelAULA DA PALABRA.-

Organizá pur a Asociación cacereña NORBANOVA, en colaboración cun a Biblioteca Pública “Rodríguez Moñino” de Cáciris i a Consejería de Educación i Cultura, se celebrará u día 14 desti mes de marzu, a partil das 19:30 horas, nu salón de actus desta biblioteca, un interesanti actu cultural que será abertu pur u escritol Jesús Mª.Gómez Flores que, en calidai de coordinadol, presentará a us conferenciantis.

Ademais de u profesol de filología hispánica y lingüística general da Universidai, José Carlos Martín Camacho, que desarrollará a sua intervención sobre u patrimonio lingústicu da humanidai, comenzandu cu a diversidai linsguística, siguindu cun a unidai lingúistica y finalizandu cun as conclusións que correspondan, participará nesti actu, Antonio Corredera Plaza, viciñu de Valverdi du Fresnu y falanti da variedai valverdeira da lingua, cuñucía comu FALA, presentará u sei trabalhu sobre AS FALAS DU VAL DE XALIMA, acercandu au públicu asistenti a esti feitu lingústicu, pa siguil dandu un-as pincelás sobre a sua implantación actual nu enclavi, comu previu a  explicación de pur qué a proposta sua du glotónimu XALIMEGU. Finalizará a intervención recordandu que a Fala é un Bien de Interés Cultural de Extremadura, que se ve amparau na sua protección tamen pur a Carta Europea das lenguas minoritarias regionais i cerrandu a intervención cun un-a entrevista en valverdeiru feita pur a televisión galega nu anu 1.991 a un camioneiru de Valverdi du Fresnu.

AULA DA PALABRA.- Organizá pur a Asociación cacereña NORBANOVA, en colaboración cun a Biblioteca Pública “Rodríguez Moñi...

Leer Más »