Imagen proposta ortográfica

ASOCIACION CULTURAL

“A NOSA FALA”.

AS ELLAS, SA MARTIN DE TREVELLU I VALVERDI DU FRESNU

(CÁCIRIS).

Esta Asociación que nun fai mutu tempu empezó, abarca os tres lugaris, as tres Villas, i pa vos i por vos, falantis o non, estamus aquí pa siguil con a Nosa Fala, con a nosa Cultura e Historia, con esta Fala que é a nosa lengua materna, Fala que foi declará por a Xunta de Extremaura “Ben de Interés Cultural” dispois do Congresu do anu 1999, Fala que é un teshoiru i e a que nos sirvi pa comunicarnus.

Queremus dali o que se mereci, un valol cultural, filológicu, históricu…desde esta humildi i nova Asociación, buscal i sabel desde as suas reidis, dal ánimus e insinal o poicu que sabemus, nun nos consideramus lingüistas  profesionais por isu fairemus o que boamenti poamus.

Nos temus que ulvial que somus caishi unhos analfabetus en a iscritura en Fala, ia que nun sabemus o por qué nos custa tantu escribil en ela, aunque sea mui fácil nun o femus, será porque é mais fácil o castellanu que é o primeiru que escribimus en a Escuela, temus que fel un esforzu mui pequenu pa leval a cabu esta faena, trataremus de insinalvus , pondremus o nosu gran de aréa.

Nun ulviéis que en os tres lugaris temus reidis igualis o mui paricías, sólu nos diferenciamus en pequenas maneiras de entonal, denominacións, terminacións …o demais e to igual, son mutas mais coishas as que nos acercan entre nos, que as que nos separan o desunin.

Atentamenti.

O Presidenti.

Fdo. Juan Carlos Márquez Durán.